Χαρακτήρας

Είναι το στοιχείο που αποτελεί το ιδιαίτερο και ουσιαστικό γνώρισμα ενός ανθρώπου και που τον κάνει να διακρίνεται από τους ομοίους του. Οι χαρακτήρες διακρίνονται σε κληρονομικούς, επίκτητους (που δεν είναι έμφυτοι ή κληρονομικοί), ατομικούς.

Στην ψυχολογία θεωρείται το σύνολον των έμφυτων ιδιοτήτων και των μορφών συμπεριφοράς με τις οποίες ο άνθρωπος εκφράζει τον τρόπο της ύπαρξής του και αντιδρά στα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου.

Εξωστρεφής – εσωστρεφής – ψυχρός – θερμός – ορμητικός – πράος – δυνατός – αδύνατος .

Είναι η αξιολόγηση του ατόμου με βάση τον τρόπο της συμπεριφοράς του. Καλός – κακός – ανοιχτός – κλειστός – άστατος – ήσυχος.

Είναι επίσης η ιδιότητα του ανθρώπου, ο οποίος ενεργεί ή κρίνει τις πράξεις του σύμφωνα με ορισμένους και σταθερούς ηθικούς κανόνες (ηθικός χαρακτήρας). Δεν έχει χαρακτήρα, δεν έχει ήθος.

ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΑΓΝΩΜΩΝ
Είναι η αχαριστία προς τον ευεργέτη. Είναι ο αχάριστος, ο σκληρόκαρδος.

ΑΗΔΙΑ
Είναι η αίσθηση της αποστροφής, της απέχθειας για ένα πρόσωπο.

Το αποτέλεσμα του αηδιάζω. Η αναγούλα . Ό,τι προκαλεί σιχασιά.

Μόνο που τον ακούω ή τον βλέπω μου έρχεται αναγούλα.

ΑΛΗΤΕΙΑ / ΤΗΣ
Ως αλητεία χαρακτηρίζεται η περιφρόνηση των κανόνων της ευπρέπειας και της εντιμότητος που ισχύουν σε μια κοινωνία. Αλήτης είναι το άτομο με κακή διαγωγή και απρεπή συμπεριφορά ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική του κατάσταση, ή και την πολιτική καταξίωση.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Είναι η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του αναστέλλω. Προσωρινή διακοπή. Άνθρωπος χωρίς ηθικές αναστολές, δηλαδή χωρίς ηθικούς περιορισμούς, χωρίς ηθικές συγκρατήσεις, χωρίς ηθικά, νομικά εμπόδια.

ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ
Το συναίσθημα που χαρακτηρίζεται από κακή διάθεση, η οποία όμως δεν φτάνει ως την εχθρότητα.

ΑΤΙΜΟΣ
που δείχνει έλλειψη εντιμότητας, ειλικρίνειας. Έχει ανέντιμη, δόλια, άτιμη συμπεριφορά.

ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ – ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ
Η ιδιότητα του αχάριστου ανθρώπου. Που δεν αισθάνεται ευγνωμοσύνη. Που δεν αναγνωρίζει το καλό που του έκαναν, που δεν θυμάται το καλό.

ΑΧΡΕΙΟΣ
Ο άνθρωπος του οποίου η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ή είναι αισχρή, ανήθικη, ανέντιμη.

ΕΚΔΙΚΗΣΗ
Η ανταπόδοση του κακού από μίσος, μνησικακία, τιμωρία για ικανοποίηση του μίσους. Διψώ για εκδίκηση.

ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ
Είναι ο άνθρωπος που ρέπει στην εκδίκηση ή εκφράζει διάθεση για εκδίκηση.

ΕΝΤΙΜΟΣ – Η – Ο
1. Για πράξη ή συμπεριφορά που γίνεται σύμφωνα με όσα υπαγορεύει ένα υψηλό αίσθημα τιμής – ειλικρίνειας – καλής πίστης – αξιοπρέπειας.

2. Για πρόσωπο που ενεργεί με τρόπο έντιμο. Έντιμος υπάλληλος, έντιμος πολιτικός – συνομιλητής.

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ
Η ιδιότητα του εντίμου. (τιμιότητα). Δεν σας επιτρέπω να αμφισβητείτε την εντιμότητά μου.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ
Είναι η τάση του χαρακτήρα του ανθρώπου να εξωτερικεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

ΕΣΩΣΤΡΕΦΗΣ
Η τάση του ανθρώπου να μην εξωτερικεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ / ΠΗΣ
Είναι η ιδιότητα του ευπρεπούς. Είναι η συμπεριφορά, η εξωτερική εμφάνιση, η σύμφωνη με τους τύπους της κοινωνικής ευγένειας και της κοινωνικής ηθικής.

Ευπρεπής για πρόσωπο ή για εκδήλωση που είναι σύμφωνη με εκείνο που επιβάλλουν οι κανόνες της καλής κοινωνικής συμπεριφοράς.

ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ
Ο άνθρωπος που αποβλέπει στο ατομικό του μόνο συμφέρον, με έναν τρόπο που ξεπερνά τα όρια του επιτρεπτού. Συμφεροντολόγος, υστερόβουλος.

ΚΑΘΑΡΜΑ
Υβριστικός χαρακτηρισμός ανθρώπου πάρα πολύ ανέντιμου ή ανήθικου: Αυτός είναι μεγάλο κάθαρμα. Με πρόδωσαν τα καθάρματα. Καθαρματάκι.

ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ
Είναι το άτομο που καιροσκοπεί, που εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις για προσωπικά οφέλη. (οποτουρνιστής).

Η τακτική του καιροσκόπου είναι η χωρίς ηθικούς φραγμούς ή χωρίς όρους και ηθικούς ενδοιασμούς. Προσαρμογή σε καταστάσεις από τις οποίες περιμένει προσωπικά οφέλη.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ
που είναι ανήθικος και κακός, που επιδιώκει την ηθική και υλική βλάβη κάποιου με το ψέμα και την απάτη.

ΚΑΚΟΚΑΡΔΟΣ
Ο άνθρωπος που τρέφει για τους συνανθρώπους του συναισθήματα, φθόνου, μίσους και που δεν έχει καρδιά.

ΚΑΚΟΠΙΣΤΟΣ
Που είναι κακής πίστεως, που προσπαθεί με τη διαστροφή της αλήθειας ή με την παραποίηση των γεγονότων να ισχυροποιήσει τη δική του θέση και να αποδυναμώσει εκείνη του αντιπάλου του.

ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ
Αυτός που προκαλεί το κακό, που εξυπηρετεί ιδιοτελείς σκοπούς με παράνομη δραστηριότητα.

ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΣ
Είναι το πρόσωπο που αντιμετωπίζει με κακή διάθεση ή που έχει πρόθεση να βλάψει τον άλλο με έμμεσο, με ύπουλο τρόπο.

ΚΑΚΟΣ
Αυτός που επιθυμεί ή που προσπαθεί να πετύχει την ηθική ή την υλική βλάβη κάποιου. Που παραβαίνει τις αρχές της ηθικής, ή που είναι αντίθετος προς αυτές.

ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ

Αυτός που τον χαρακτηρίζει πολύ μεγάλη ψυχική σκληρότητα, έλλειψη ανθρωπιάς.

ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ
Είναι η οικονομική ή ηθική εξαθλίωση στην οποία καταλήγει κάποιος.

ΚΑΤΑΝΤΙΑ
Είναι η άθλια υλική, ηθική ή ψυχική κατάσταση, στην οποίαν καταλήγει κάποιος.

ΚΡΥΨΙΝΟΥΣ
Αυτός που δεν φανερώνει τις πραγματικές του σκέψεις, τις ίδιες τις προθέσεις του.

ΛΟΜΠΙ
Ομάδα συμφερόντων από πρόσωπα που με παρασκηνιακές ενέργειες και πιέσεις επιδιώκουν να επηρεάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

ΜΙΚΡΟΠΡΕΠΕΙΑ / ΠΗΣ
Είναι η ιδιότητα του μικροπρεπούς, η μικρότητα. Η συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από ευτελή κίνητρα και προκαλεί την περιφρόνηση των άλλων. Ο μικροπρεπής χαρακτηρίζεται από ταπεινά αισθήματα και συμπεριφέρεται με μικροπρέπεια.

ΜΙΣΟΣ
Το άσπονδο συναίσθημα έντονης εχθρότητος που κάνει τον άνθρωπο να επιθυμεί το κακό για εκείνον εναντίον του οποίου αυτό στρέφεται.

ΜΟΧΘΗΡΟΣ
Η ιδιότητα του ανθρώπου που χαρακτηρίζεται από μεγάλη κακία, ώστε να χαίρεται, όταν οι άλλοι υποφέρουν, και να λυπάται όταν οι άλλοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

ΞΕΠΕΦΤΩ
1. Χάνω τη δύναμη, τα πλούτη ή την αξία μου. Παρακμάζω.

2. Χάνω το ήθος και την αξιοπρέπειά μου.

ΞΕΠΕΣΜΟΣ
Είναι η υλική ή ηθική κατάπτωση και παρακμή.

ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ
Που ανήκει ή αναφέρεται στον παλαιοκομματισμό, στο είδος της πολιτικής ζωής όπου η δράση και ο ρόλος των κομμάτων δεν προσδιορίζονται από πολιτικά και κοινωνικά προγράμματα, αλλά από την ανάπτυξη σχέσεων συναλλαγής με τους πολίτες. – πολιτική – κομματική αντίληψη – πρακτική.

ΠΑΛΙΑΝΘΡΩΠΟΣ
Άνθρωπος γενικά κακός, κακοήθης, αχρείος, άτιμος, ανέντιμος. Δεν έχει ούτε ιερό, ούτε όσιο επάνω του.

ΠΑΛΙΟΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Το πρόσωπο με την ανέντιμη διαγωγή. Άνθρωπος γενικά κακός, κακοήθης, αχρείος, άτιμος, ανέντιμος.

ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ
Είναι εκείνοι που είναι υποταγμένοι σε κάθε λογής συμφέροντα.

ΣΙΧΑΣΙΑ
Το αίσθημα της ηθικής αποστροφής.

ΣΙΧΑΜΕΡΟΣ
Αυτός που προκαλεί σιχασιά. Ο αηδιαστικός – Σιχαμερός χαρακτήρας. Νοιώθω σιχαμάρα, όταν βλέπω αυτή την βρωμιά, αυτόν τον άνθρωπο.

ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΙ
1. Νοιώθω ένα έντονο αίσθημα αποστροφής, που προκαλείται :

α) από τη θέα ή την επαφή με πρόσωπο ή πράγμα εξαιρετικά βρώμικο.

β) από κάτι που μου δημιουργεί ή προκαλεί έντονη ενόχληση. (σιχαίνομαι τη μυρωδιά του σκόρδου)

γ) από κορεσμό. Σιχάθηκα το τσιγάρο, την πολιτική.

2. Σιχάθηκα για κάτι που μου προκαλεί αποστροφή, κυρίως ηθική, αλλά και σωματική. Σιχαμένος άνθρωπος.

ΣΚΛΗΡΟΣ
που τον χαρακτηρίζει η έλλειψη ανθρώπινης συμπόνοιας, αγάπης και καλοσύνης.

ΣΤΥΓΝΟΣ
Που τον χαρακτηρίζει η έλλειψη αισθημάτων, η σκληρότητα, η ωμότητα.

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
που έχει ως κίνητρο των ενεργειών του πάντοτε το προσωπικό του συμφέρον.

ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΟΣ
Που ενεργεί με υστεροβουλία, που η σκέψη του βρίσκεται πίσω από μία συγκεκριμένη ενέργεια και η οποία κρύβει τους ιδιοτελείς της στόχους, πίσω από μια επίφαση φιλικής διάθεσης.

ΦΑΥΛΟΣ
Χαρακτηρίζεται το άτομο που δεν διαθέτει, ήθος, ακεραιότητα, πολιτική συνέπεια. Δεν διακρίνεται για ευθύτητα, για σεμνότητα. Κακός στο ήθος, μη έντιμος.

ΦΑΥΛΟΤΗΤΑ
Έλλειψη χρηστότητος, ακεραιότητος κατά την άσκηση της εξουσίας και διοίκησης. Η φαυλότητά του στα Δημόσια πράγματα, έβλαψε και την Ελλάδα και τον Νομό Καστοριάς.

ΧΥΔΑΙΟΣ
Είναι ο άνθρωπος που τον χαρακτηρίζει έλλειψη ηθικής και ευπρέπειας. Χυδαία η συμπεριφορά του. Χυδαίες οι φράσεις του, χυδαίες οι λέξεις που χρησιμοποιεί.

Όποιος δεν έχει αρετές, ζηλεύει τις αρετές των άλλων.

ΒΑΚΩΝ

Ποτέ ένας ζηλιάρης δεν συγχωρεί την αξία.

Π. ΚΟΡΝΕΪΓ

Οι αρετές υποχωρούν, χάνονται μέσα στα συμφέροντα, όπως τα ποτάμια μέσα στη θάλασσα.

ΛΑ ΡΟΣΦΟΥΚΩ

ΠΑΡΟΙΜΙΑ

Ο θεός να σε φυλάει από καινούργιο άρχοντα κι από παλιό διακονιάρη ή νεόπλουτο κουλτουριάρη. Μ’ αυτό δηλώνουμε ότι ο χωριάτης (όχι ο χωρικός) όταν αποκτήσει εξουσία, πλούτη, ή κατέχει πτυχίο ανωτάτης Σχολής (επιστήμονας) ποτέ δεν θα γίνει πραγματικός άρχοντας, πραγματικός κύριος.

Δυστυχώς, όλοι αυτοί οι χαρακτήρες πλεονάζουν στον τόπο μας και αποτελούν τους ουσιώδεις παράγοντας διάπλασης των τεκταινομένων και τους μοχλούς της τοπικής εξουσίας, οποιασδήποτε μορφής και θέσης. Άτομα χωρίς αξία και ηθικό υπόβαθρο κατάφεραν να επιπλεύσουν και να παραμείνουν στην επιφάνεια – σε αντίθεση με τους άλλους, τους καλούς – να αναγνωρισθούν και να καταξιωθούν κοινωνικά και πολιτικά και να αποκτήσουν την αγάπη και το σεβασμό της κοινής γνώμης με τη μέθοδο της παραπλάνησης και των κέντρων πιέσεων της εξουσίας. Σαύρες και δηλητηριώδη φίδια, αναρριχήθηκαν σε αξιώματα, θέσεις και σε Μ.Μ.Ε., ασκούν επίδραση και έλεγχο, με αποτέλεσμα να καθορίζουν με τις ενέργειες και τη συμπεριφορά τους τη διαμόρφωση του συνόλου των δραστηριοτήτων και πρακτικών που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε επιμέρους τομείς της Δημόσιας ζωής του τόπου.

Πηγή:
kastorianet.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s